Close

Produkty dla osób niewidomych

Dostosowanie budynków do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących jest nie tylko kwestią wygody, ale także bezpieczeństwa i równości. Oznakowanie Braille’em, kontrastowe kolory oraz czytelne, powiększone czcionki umożliwiają samodzielne poruszanie się po budynkach. Inwestując w takie rozwiązania, tworzymy przestrzenie bardziej dostępne i przyjazne dla wszystkich użytkowników.

Instytucje i placówki publiczne muszą dostosować swoją architekturę zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. O zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z art. 6 tej ustawy, minimalne wymagania obejmują zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

tabliczka z Brillem

Podczas projektowania oznakowania w jednostkach publicznych należy również uwzględniać wytyczne zawarte w dokumencie „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik”, opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dokument ten zawiera kompleksowe wytyczne dla architektów i inżynierów budownictwa dotyczące dostosowania projektowanych budynków do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Tabliczki informacyjne dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

Nasze tabliczki stanowią nieocenioną pomoc dla osób niewidomych i słabowidzących, ułatwiając im rozpoznawanie pomieszczeń oraz odnajdywanie właściwych pokoi w urzędach i instytucjach. Dzięki zastosowaniu wypukłego pisma Braille’a, kontrastowych kolorów oraz powiększonej czcionki, umożliwiają one łatwiejsze poruszanie się po budynkach. Tabliczki wykonywane są na wymiar, to znaczy mogą mieć dowolną szerokość i wysokość (w ramach technicznych możliwości), dostosowaną do zamieszczonej treści.

Tabliczki wykonywane są w wersji:

 • z ramką aluminiową,
 • bez ramki, montowane na dystansach,
 • bezpośrednio klejone do płaszczyzny

Wypełnienie stanowi tworzywo PMMA, odpowiednie do stosowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku, a także odporne na działanie promieniowania UV. Montaż tabliczek jest możliwy za pomocą wkrętów lub taśmy dwustronnie klejącej.

Opisy w Alfabecie Braille’a

 • Standard: Marburg Medium
 • Technologia: Uzyskiwanie Braille’a metodą frezowania otworów i osadzania w nich tyflograficznych kulek brajlowskich.
 • Opcje Wykonania:
  – Braille
  – Braille z poddrukiem tekstu czarnodrukowego
  – Braille z poddrukiem tekstu czarnodrukowego oraz piktogramem

Projekt oraz kolorystyka tabliczek są uzgadniane indywidualnie z Zamawiającym, co pozwala na pełne dostosowanie do potrzeb użytkowników.

Dzięki naszym tabliczkom, każdy budynek stanie się bardziej dostępny i przyjazny dla osób z dysfunkcją wzroku.

Nakładki na Poręcze Schodów

Nakładki są umieszczane na poręczach schodów, aby informować osoby niewidome i słabowidzące, na które piętro się udają lub gdzie się obecnie znajdują. Dodatkowo mogą zawierać informacje o istotnych miejscach znajdujących się na danej kondygnacji.

Plany i terminale tyflograficzne

Plan tyflograficzny to mapa danego miejsca, stworzona przy użyciu technologii łączącej czarny druk, Braille’a oraz elementy wypukłe. Informacje są przekazywane wizualnie za pomocą czytelnej i kontrastowej grafiki oraz dotykowo dzięki formom przestrzennym i opisom w Braille’u. Jest to doskonałe rozwiązanie wspomagające orientację przestrzenną w budynkach i przestrzeniach użyteczności publicznej. Plany te służą nie tylko osobom z dysfunkcjami wzroku, ale także wszystkim użytkownikom, pomagając w lepszym odnalezieniu się w nowych miejscach i nieznanych obiektach. Ułatwiają poruszanie się oraz umożliwiają szybkie dotarcie do informacji, poszczególnych pomieszczeń czy toalet. Plany i terminale są produkowane na wymiar, każdorazowo dobierane przez projektanta planu odpowiednio do ilości zawartych na nich informacji.

plan tyflograficzny, zamontowany na dystansach

terminal tyflograficzny – plan osadzony na pochyłym pulpicie

Exit mobile version