Close

28 marca 2019

Czy ustawienie totemu reklamowego wymaga wielu formalności?

W każdym z naszych miast trwa nieustanna walka o przykucie uwagi potencjalnych klientów przedsiębiorstw mających w nich swoje siedziby czy punkty handlowe, usługowe i inne. Osobną potrzebą jest podkreślenie swojej rangi i profesjonalizmu, co uczynić można poprzez efektowną aranżację zajmowanego obiektu i przestrzeni przed nią. W jednym i drugim zadaniu znakomicie użytecznym narzędziem okazują się totemy reklamowe. Jak uregulowana jest kwestia ich instalacji?

Sprawdź wszelkie regulacje, jakie mogą obowiązywać w Twojej okolicy

Wiele zależeć będzie od tego, gdzie zlokalizowana jest siedziba podmiotu, jaką zamierzamy wyposażyć w tego typu nośnik. Problematyczne mogą być zwłaszcza centra miast, w których, ze względu na trwający od wielu lat zalew chaotycznie zainstalowanych, szpecących przestrzeń reklam, coraz częściej wprowadzane są stosowne obostrzenia mające zmienić ten stan rzeczy. Miejscowy plan może więc np. wykluczać stosowanie wolno stojących nośników, pozostawiając przedsiębiorcom jedynie korzystanie z szyldów, ograniczona, czy też uzależniona od powierzchni elewacji może być też ich wielkość.

Ramy, w jakich musimy się zmieścić, wyznacza nam też oczywiście prawo budowlane. Nie wymaga ubiegania się o pozwolenie na budowę stawianie tablic i urządzeń reklamowych. Jak wiemy, istnieją wyjątki w postaci wykonywania takich prac na obiektach zabytkowych, a także, jeśli rzecz dotyczy reklam świetlnych, w miejscach, które przepisy ruchu drogowego uznają za pozostające poza obszarem zabudowanym. Sytuacja zmienia się jednak także wówczas, gdy nośnik, jaki zamierzamy zastosować, wymaga stałego związania z gruntem – wtedy jest kwalifikowany jako budowla, pozwolenie staje się więc niezbędnym. Znaczenie w tym kontekście może mieć też także jego wolno stojący charakter.

Jeśli tylko możesz, stawiaj totem i promuj się efektownie

Wiele niejasności wiąże się niekiedy z ustaleniem, czy wspominane związanie z gruntem w istocie następuje – a, jak już wielokrotnie się okazało, może się zdarzyć, że danym przypadku tak zostanie to określone, nawet jeśli żaden element konstrukcji nie znajduje się pod jego poziomem. Często w przypadku bardziej okazałych tablic czy innych nośników stosuje się np. ciężkie podstawy betonowe – sam fakt konieczności użycia specjalnego sprzętu, by mogły one stanąć na swoim miejscu wyklucza więc inne ich zakwalifikowanie, niż jako budowle.

Składając zgłoszenie postawienia określonego typu konstrukcji możemy więc otrzymać sprzeciw organu architektoniczno-budowlanego, do którego zostało ono skierowane. Wówczas, by postawić np. właśnie totem reklamowy, konieczne będzie wystąpienie o pozwolenie na budowę. Czy jest to problem? Ilość takich wyrobów jakie w obecnie wykonujemy dla naszych Klientów każde sądzić, że większości przypadków żaden. Jeśli zatem istnieje możliwość wykorzystania przestrzeni przed budynkiem, warto z tego korzystać, uzyskując efektowny nośnik, który nikomu nie pozwoli przeoczyć wyróżnionej tak siedziby, lub skuteczny sposób na zapewnienie reklamy wszystkim podmiotom korzystającym z danego obiektu – bo i takiej roli pylony nader często są stosowane. Zapraszamy do kontaktu!

Exit mobile version